Barbados Museum & Historical Soceity

Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur
Gebied:
St. Michael
Plaats:
Christ Church
Telefoon:

Het Barbados Museum and Historical Society (BMHS) is een non-profit, niet-gouvernementele organisatie met een lidmaatschap van meer dan 1.000 individuen en bedrijven. Een veertienkoppige raad en de directeur zijn verantwoordelijk voor het beleid en de werking ervan. Negen raadsleden worden jaarlijks gekozen uit de leden van de BMHS; de overige vijf worden benoemd door de regering.

Het mandaat van het Barbados Museum and Historical Society is:

Het verzamelen, documenteren en bewaren van bewijsmateriaal van het culturele, historische en ecologische erfgoed van Barbados; en om dit bewijs voor alle sectoren van de samenleving te interpreteren en te presenteren.
De belangrijkste bronnen van inkomsten zijn lidmaatschapsabonnementen, kassabonnen, verkoop van koopwaar uit de museumcadeauwinkel en verhuur van het museumterrein. Het museum ontvangt ook een jaarlijkse subsidie van de regering van Barbados.

Daarnaast heeft het museum de afgelopen jaren inkomsten gegenereerd uit advies- en adviesdiensten op verschillende aanverwante gebieden, zowel op nationaal als regionaal niveau. Er zijn ook opleidingsdiensten aangeboden aan zowel de Caribische gemeenschap als de lokale erfgoedtoerismesector. Ook de onderzoeks- en reproductievergoedingen vormen een klein deel van het jaarinkomen.

De Society heeft een belangrijke rol gespeeld bij het pleiten voor de noodzaak van wetgeving om het cultureel erfgoed van Barbados te beschermen en te behouden. De overheid heeft geprofiteerd van het advies van het Museum over de ontwikkeling van de Wet Oudheden, die deze bescherming zal ondersteunen.