Barbados Food & Rom Festival: Cask Rum Tours

Barbados Food & Rom Festival: Cask Rum Tours

30 okt 2022
Kom och fira Barbados rika romarv med provningar på Mount Gay Rum Distillery, St. Lucy och Foursquare Rum Distillery, St. Philip. Välj din föredragna Cask Rum Tour nedan, notera de varierande turnéplatserna och tiderna.

30 oktober 2022