Beginners Haven Preschool

Beginners Haven Preschool
Kategori:
Barnomsorg
Telefon:
Land / Region:
-
Följ oss på:

Beginners Haven erbjuder en trygg och omhändertagande pedagogisk miljö med skapande lek från tidig ålder. Hos oss stimuleras ditt barn via konst, kreativa rollspel, introduktion till franska språket, grundläggande teckenspråk, aktiviteter som främjar både fin- och grovmotoriken samt baskunskaper om färger, bokstäver och former. Vi åker på pedagogiska utflykter och ser till att våra elever utvecklar de sociala färdigheter som krävs när de börjar i grundskolan.

Daglig skolverksamhet: Måndag–fredag 8.00–14.30
Öppettider: Måndag–fredag 8.00–15.30
Fritidsverksamhet: Måndag–fredag 15.00–17.00

FRÅGA