Hospital Taxi Association

Kategori:
Taxitjänster och öturer
Öppettider:
NA
Område:
Martindales Rd, Bridgetown
Plats:
-
Telefon:

Detta är en 24-timmars service som ligger i Queen Elizabeth Hospital med flera enskilda taxibesägare som är tillgängliga för hämtning och avresa på hela landet.