loader

När vi välkomnar dig tillbaka till vår vackra ö finns det ett antal försiktighetsåtgärder och skyddsåtgärder som genomförs för att skydda både lokalbefolkningen och besökare på ön. Barbados har uppdaterat sina reseprotokoll som träder i kraft den 15 juli 2021 .

Alla personer kommer att behöva karantän på godkända karantänfastigheter på egen bekostnad.


loader
loader