Fully Accessible Barbados
Helt tillgängligt Barbados
Helt tillgängligt Barbados
Fully Accessible Barbados

Fully Accessible Barbados

Fully Accessible Barbados
Kategori:
Tillgänglighetstjänster
Telefon:
Land / Region:
-
Följ oss på:

FAB är ett av huvudprogrammen i den verksamhet som öns handikappråd, Barbados Council for the Disabled, bedriver. Rådet, som inrättades 1976, är en paraplyorganisation som representerar 17 anslutna organisationer och som arbetar för att ta tillvara funktionsvarierade personers intressen. Man samarbetar med internationella aktörer, med den privata sektorn och med regeringen för att skapa ett inkluderande Barbados. Rådets första ordförande var framlidne sir William Douglas, och nuvarande ordförande är Maria Holder-Small. Rådet har drivit många olika typer av program under åren, och vi ser mycket positivt på hur FAB utvecklas. Vi är övertygade om att det kommer att hjälpa oss nå vårt mål: ett inkluderande Barbados.

Kontrollera tillgänglighet
FRÅGA