Trusted Care Providers

Trusted Care Providers
Kategori:
Barnomsorg
Land / Region:
St. Michael
Följ oss på:

Trusted Care Providers Inc. är den ledande Nanny Company i Barbados. Vi är en pålitlig tjänsteleverantör som används av familjer internationellt. Vi rekommenderas starkt av välrenommerade organisationer, stora hotell och framstående personer som har upplevt vår omsorg för sina nära och kära. Vi vidtar nödvändiga åtgärder för att säkra dig och din familj genom att hyra certifierade yrkesverksamma vars passion passar dig och din familj.

Vi har erfarenhet av att tillhandahålla barnsitters, nyfödda specialister, flerbarnsspecialister, vårdgivare, hushållerska, barnbarn för semester eller leva i situationer, och även au pair. Våra konsulter är utbildade experter inom sitt område och har stor erfarenhet av placeringen av sjuksköterskor, barnomsorg och vårdgivare. Vi behåller den högsta konfidentialitetsnivån hos våra kunder.

Vi är stolta över vårt rykte, vunnit genom noggrann screening, bakgrundskontroller och lämplig certifiering för alla våra anställda. Vi anlitar det allra bästa för att ge dig den allra bästa vården.